ประเด็นเด็ด 7 สี

เชิญชวนบริจาคสิ่งของที่ รพ.รามาธิบดี

ประเด็นเด็ด 7 สี - ทางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ยังเปิดรับบริจาคสิ่งของ เพื่อรับมือกับสถานการณ์โควิด-19

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคได้ทั้งเครื่องช่วยหายใจ ชุด PPE หน้ากาก N95 หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์เจล ส่วนผู้ที่จะนำอาหารไปบริจาค โปรดหลีกเลี่ยงอาหารที่หมดอายุง่าย โดยสามารถมาส่งมอบด้วยตนเองที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหรือจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ก็ได้เช่นกัน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล www.rama.mahidol.ac.th