เคลียร์ข่าวชัด 7HD

วิธีปฏิบัติของคนกลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ ติดโควิด-19

เคลียร์ข่าวชัด 7HD - ตอนนี้หลายคนวิตกกังวลว่าตัวเองจะติดโควิด-19 กันหรือยัง บางคนกังวลมากถึงกับไปขอตรวจโควิด-19 เพื่อความสบายใจ ทำให้ทุกโรงพยาบาลมีคนไปรอคิวขอตรวจกันเยอะมาก บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก แต่ถ้าเรารู้ถึงวิธีการสังเกตตัวเอง และการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง จะช่วยลดความกังวลได้มาก

กระทรวงสาธารณสุข เขาทำอินโฟกราฟิกแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมา เพื่ออธิบายให้เห็นถึงความใกล้ชิดกับผู้ป่วย ใกล้ชิดแค่ไหนถึงเป็นคนกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ หรือไม่เสี่ยง จากภาพได้แบ่งสีออกเป็น 4 สี แบ่งคนออกเป็น 3 วง เพื่ออธิบายถึงคนกลุ่มเสี่ยงสูง เสี่ยงต่ำ และไม่เสี่ยง

โดยคนที่อยู่ในวงกลมวงแรก รูปคนสีแดง คือ คนที่ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ได้ไปใกล้ชิดกับคนอื่น ๆ รูปคนสีส้มที่อยู่ภายในวงกลมวงเดียวกัน โดยคนในวงนี้มีการพูดคุยกับผู้ป่วยแบบหันหน้าหากันในระยะใกล้ 1 เมตร หรือ 1 ช่วงแขน คุยกันนานเกิน 5 นาที โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือรับประทานข้าวกับผู้ป่วย หรือถูกผู้ป่วยไอจามรด และไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย หรือไปอยู่ในพื้นที่ปิด อากาศไม่ถ่ายเท เช่น ร่วมบ้าน ร่วมห้อง ร่วมพาหนะ ใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะ 1 เมตร นานกว่า 15 นาทีโดยไม่ป้องกัน คนวงนี้ทั้งหมดถือเป็นคนเสี่ยงสูง

การปฏิบัติตัวของคนเสี่ยงสูง ต้องไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 แต่ก็มีคำแนะนำว่าไม่ต้องรีบไปตรวจ ให้ไปตรวจในวันที่ 3 วันที่ 5 และวันที่ 10 หลังสัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อให้ทราบผลที่แน่ชัด เพราะระลอกใหม่นี้ ตรวจครั้งที่ 2 ถึงพบเชื้อก็มีเยอะ ที่สำคัญคนกลุ่มนี้ ที่ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวทันที 14 วัน

มาที่คนในวงกลม วงที่ 2 คนวงนี้คือคนที่มีความเสี่ยงสูง รูปคนสีส้ม ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนอื่น ๆ หรือเราไปสัมผัสกับคนกลุ่มเสี่ยงสูง เราถือเป็นคนเสี่ยงต่ำ คนเสี่ยงต่ำ ต้องคอยสังเกตอาการว่ามีไอ มีน้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่ได้รับรส หอบเหนื่อย อาจจะมีไข้หรือไม่มีไข้ก็ได้ มีผื่นขึ้นไหม การปฏิบัติตัวของคนกลุ่มนี้คือ ต้องไม่ไปในที่ชุมชน ต้องสวมหน้ากาอนามัยตลอดเวลา แต่ไม่ต้องกักตัว 14 วัน

ส่วนคนที่ไปสัมผัสกับคนเสี่ยงต่ำ ถือเป็นกลุ่มไม่เสี่ยง จัดอยู่ในวงกลมวงที่ 3 สีเขียว พูดง่าย ๆ ใครไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนเสี่ยงต่ำ และได้ป้องกันตัวเอง ถือว่าไม่มีความเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องไปตรวจโควิด-19

พอเข้าใจแบบนี้แล้ว เราจะได้ปฏิบัติตัวเองให้ถูก และรู้ตัวว่าเราจัดเป็นคนกลุ่มเสี่ยงมากเสี่ยงน้อย ดังนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่ผู้ป่วยต้องให้ไทม์ไลน์อย่างละเอียด และทุกคนต้องการ์ดไม่ตก สวมใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง อยู่บ้านให้มากที่สุด