เช้าข่าว 7 สี

สมพร ใช้บางยาง นั่งเก้าอี้นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ เป็นสมัยที่ 5

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วาระสำคัญคือ การเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมฯ คนเก่า ให้ดำรงตำแหน่งอีกสมัย และเป็นสมัยที่ 5 ติดต่อกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง