เช้าข่าว 7 สี

ประชุมปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เป็นประธานประชุม เรื่องปรับรูปแบบการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 "ดอกจานบ้านเชียงเกมส์" ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จะเป็นเจ้าภาพ

โดยปีนี้จะจัดให้มีลักษณะคล้ายกับงานเอ็กซ์โป พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาทั้งสิ้น 32 ชนิดกีฬา โดยไม่มีรอบคัดเลือก ในระหว่างวันที่ 8 ถึง 21 ธันวาคมนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง