ห้องข่าวภาคเที่ยง

เตรียมขยายเวลาลงทะเบียนเราชนะ จากกำหนดเดิม 5 มี.ค.64

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยหากยังมีผู้ตกหล่นจากการลงทะเบียน "เราชนะ" เป็นจำนวนมาก ก็อาจจะมีการพิจารณาขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจากเดิมที่กำหนดวันลงทะเบียนวันสุดท้ายไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2564 ซึ่งขณะนี้ก็เท่ากับเหลือเวลาลงทะเบียนอีก 5 วันหากนับรวมวันนี้ โดยระหว่างนี้กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมกันเปิดศูนย์อำนวยความสะดวก One Stop Service โครงการ "เราชนะ" แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ในพื้นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง ได้แก่ สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ

ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกนี้จะให้บริการทุกเรื่องของโครงการ ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการร่วมโครงการแบบครบจบ ณ จุดเดียว และจากการลงพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่ายังมีประชาชนอีกมากที่ไม่ทราบข้อมูลว่า สามารถลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน ณ สาขาธนาคารของรัฐได้ จึงได้ใช้สมาร์ตโฟนของลูกหลานลงทะเบียนเพื่อรักษาสิทธิ์ก่อน ซึ่งวิธีนี้อาจจะทำให้มีปัญหา การยืนยันตัวตน และอาจไม่สะดวกในการใช้จ่าย เนื่องจากโทรศัพท์ไม่ได้อยู่กับเจ้าของสิทธิ

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดความสะดวก หากประชาชนที่ได้ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์ลูกหลาน และได้รับสิทธิแล้วยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ ให้ดำเนินการกดยกเลิกไปก่อนและลงทะเบียนใหม่ หรือหากไม่สะดวก ให้นำบัตรประชาชนไปให้เจ้าหน้าที่ ณ One Stop Service โครงการเราชนะ ณ ที่ว่าการอำเภอ ดำเนินการให้ เมื่อแก้ไขแล้วก็สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนต่อไป