ห้องข่าวภาคเที่ยง

มาฆบูชา ขึ้นทางด่วนฟรี 3 เส้นทางตลอดวัน / ยอดจับจ่ายลดเกือบ 300 ล้านบาท

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ประกาศยกเว้นค่าผ่านทางทางพิเศษ สายเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน,ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน รวม 3 สายทาง ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ที่ผ่านมา ถึง 24.00 น. คืนนี้ รวม 1 วันเต็ม ตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนรวมทั้งช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้อีกด้วย

ด้านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยผลสำรวจ การใช้จ่ายช่วงวันมาฆบูชา 2564 พบว่าเม็ดเงินสะพัดจะอยู่ที่ 2,600 ล้านบาท ลดลง 9.38% หายไปเกือบ 300 ล้านบาท เหลืออยู่ที่มูลค่า 2,357 ล้านบาท แบ่งเป็นการทำบุญ 1,917 ล้านบาท การเดินทางท่องเที่ยว 232 ล้านบาท และกิจกรรมอื่นๆ ประมาณ 206 ล้านบาท นับเป็นการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 6 ปี ตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 รายได้ที่ลดลง และภาวะเศรษฐกิจไม่ดี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง