เช้านี้ที่หมอชิต

ประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง

เช้านี้ที่หมอชิต - ไปดูความงดงามอลังการของประเพณีตานข้าวใหม่ใส่บาตรหลวง ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง ซึ่งมีขบวนแห่ทางเรือที่งดงาม

โดยขบวนเรือจะเคลื่อนผ่านเส้นทางวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ผ่านบ้านโบราณ อนุสาวรีย์พญางำเมือง เข้าสู่ท่าเรือชั่วคราวหลังวัดหารกลางน้ำ วัดพระเจ้าองค์หลวง รวมระยะทาง 5 กิโลเมตร

เมื่อไปถึงท่าน้ำวัดศรีโคมคำ จะนำเครื่องถวายต่าง ๆ เข้าสู่วิหารหลวงที่ประดิษฐานพระเจ้าตนหลวง และทำพิธีตานข้าวใหม่ หรือ ถวายข้าวใหม่ ซึ่งจะทำขึ้นในเดือน 4 เป็ง ตามปฏิทินชาวเหนือ