เช้านี้ที่หมอชิต

ปลัด ก.พาณิชย์ ตรวจร้านค้า ลั่นห้ามโก่งราคา ขู่ตัดสิทธิร่วมโครงการรัฐ

เช้านี้ที่หมอชิต - ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ป้องปรามร้านค้าที่ร่วมโครงการรัฐ ห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคา ขู่ตัดสิทธิเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ และถูกดำเนินคดี มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ออกตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ที่ย่านตลาดบางขุนศรี ถนนจรัญสนิทวงศ์ กรุงเทพมหานคร และห้างสรรพสินค้าย่านปิ่นเกล้า หลังได้รับร้องเรียนว่ามีร้านค้าบางแห่งที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และเราชนะ ฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้า

โดยการออกตรวจครั้งนี้ เพื่อป้องกันและแจ้งเตือนร้านธงฟ้าไม่ให้ฉวยโอกาส หรือกระทำผิด ซึ่งกรมการค้าภายในได้ส่งหนังสือเวียนถึงร้านธงฟ้าทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติ คือ ห้ามยึดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ห้ามรับ แลกเป็นเงินสด ห้ามบังคับการซื้อ-ขายสินค้า ห้ามจำหน่ายบุหรี่ สุรา เบียร์ให้แก่ผู้ถือบัตรฯ ห้ามเอาเปรียบฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา และขายเกินราคาที่กำหนดโดยเด็ดขาด

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบว่ามีการจำหน่ายเกินราคา แต่อาจจะมีบางสินค้าขึ้นราคาบ้าง เพราะมีต้นทุนสูงขึ้น ส่วนกรณีที่พบว่ามีการกระทำผิด ทางร้านจะถูกเพิกถอนสิทธิการเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และจะแจ้งกรมบัญชีกลางในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อเรียกคืนเครื่องอีดีซี และยกเลิกการใช้แอปพลิเคชันด้วย

โดยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงปัจจุบัน กรมการค้าภายใน ได้ดำเนินคดีกับร้านค้าไปแล้ว 68 ราย เป็นร้านธงฟ้า 45 ราย มีพฤติกรรมไม่ปิดป้ายแสดงราคา ปรับราคาสูงขึ้น และทำผิดหลักเกณฑ์ ซึ่งได้ยกเลิกสิทธิไปแล้ว จึงขอให้ร้านค้าต่าง ๆ ปิดป้ายแสดงราคา และจำหน่ายราคาปกติเพื่อช่วยกันในช่วงวิกฤตนี้ หากตรวจพบว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคา จะมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และหากจำหน่ายสูงเกินสมควร จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โดยกรมการค้าภายในได้จัดสายตรวจลงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่วนในต่างจังหวัดได้ให้พาณิชย์จังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด ส่วนประชาชนที่พบร้านค้าฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคา สามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ