เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 18 กุมภาพันธ์ 2564

ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นเป็นบางพื้นที่หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ไว้ด้วย