7HD ร้อนออนไลน์

ส่งสัญญาณดี สมุทรสาครพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 53 คน

วันนี้ ( 13 ก.พ.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์โควิด-19 โดยข้อมูลเมื่อเวลา 24.00 น. วันที่ 12 ก.พ.64 สมุทรสาครพบผู้ป่วยรายใหม่ 53 คน แบ่งเป็นคนไทย 7 คน แรงงานต่างชาติ 17 คน พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 24 คน และเป็นผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล 29 คน ส่งผลให้สมุทรสาครมีผู้ติดเชื้อสะสม 15,624 คน ยังเหลือผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาล 664 คน อยู่ระหว่างสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนาม 2,050 คน และมีผู้เสียชีวิตสะสม 6 คน

ทั้งนี้ จ.สมุทรสาคร ยังคงตรวจค้นหาเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ ( 12 ก.พ.64 ) ตรวจค้นหาจำนวน 573 คน พบติดเชื้อ 24 คน โดยมียอดตรวจค้นหาเชิงรุกสะสม 174,393 คน ผลตรวจพบเชื้อสะสม 13,249 คน