7HDร้อนออนไลน์

โควิดคร่าดับเพิ่มอีก 1 คน เป็นผู้ป่วยติดเตียง

วันนี้ ( 27 ม.ค.64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เปิดเผยถึงข้อมูลของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 รายล่าสุด ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตคนที่ 76 โดยเป็นผู้ป่วยติดเตียง เพศชาย อายุ 56 ปี มีโรคหลอดเลือดสมองตีบ เริ่มป่วยดังนี้
วันที่ 22 ม.ค.64 มีอาการเหนื่อยหอบ มีเสมหะ จึงนำส่ง รพ.กระทุ่มแบน แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ ค้นหาเชื้อและนำเข้ารักษาในห้องแยกความดันลบ
วันที่ 23 ม.ค.64 ทราบผลติดเชื้อโควิด
วันที่ 24- 25 ม.ค.64 อาการไม่ดีขึ้น มีเสมหะมาก และเสียชีวิตในเวลา 22.00 น.

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่าผู้เสียชีวิตดังกล่าวไม่ใช่ผู้สูงอายุ แต่มีโรคประจำตัว จึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ที่มีญาติเป็นผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และมีโรคประจำตัว คนเหล่านี้เขาไม่ได้ออกนอกบ้าน แต่ได้รับเชื้อจากผู้ที่ติดเชื้อไม่แสดงอาการ รับเชื้อเข้าไปในบ้าน ดังนั้นเมื่อกลับถึงบ้านขอให้ทำความสะอาดร่างกาย ก่อนทำกิจกรรมร่วมกับคนในบ้าน รวมทั้งให้พยายามเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล