7HDร้อนออนไลน์

ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ลงทะเบียนออนไลน์อยู่ทำงานต่อได้

วันนี้ ( 17 ม.ค.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เผยว่าประมาณการว่ามีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา ลาว อยู่ในประเทศไทยแบบถูกกฎหมาย 2.5 ล้านคน ส่วนอีก 5 แสนคน เข้ามาโดยทำงานไม่ขออนุญาต หรือผิดกฏหมาย ในจำนวนนี้มีทั้งที่มีนายแจ้งและไม่มีนายจ้าง ทำให้อาจไม่เข้าถึงกระบวนการดูแล คณะรัฐมนตรี ( ครม.) จึงมีมติผ่อนผันหรือเว้นวรรค ให้กับแรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.63 ขอให้นายจ้างเข้าไปลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของกระทรวงแรงงาน ตั้งแต่ 15 ม.ค. -13 ก.พ. 64 เพื่ออนุญาตให้อยู่ต่อและทำงานในประเทศได้ โดยไม่ต้องหนี และไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปมา ส่วนแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีนายจ้างก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เช่นกัน

"ขอร้องไม่ต้องไปเอามาเพิ่ม วันนี้เอาเข้ามาก็ไม่ได้รับอนุญาต กลไกการค้ามนุษย์ที่จะเอามาเพิ่มเติม อย่าทำเด็ดขาด ทั้งสีเทาและสีดำ รับฟังมาว่าได้ค่าหัว 4 พันถึงหมื่นบาท ท่านได้ประโยชน์ส่วนตัวเพียงเล็กน้อย แต่ประเทศชาติเสียหายเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน กระทบกับคนอีกกว่า 60 ล้านคน ดังนั้นภายใน 1 เดือนนี้ ขอให้เข้าระบบโดยด่วน หากเกินไปกว่านั้นมาตรการอาจจะปรับเปลี่ยนไป จึงขอให้รีบเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง" นพ.ทวีศิลป์กล่าว

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่าพรุ่งนี้ ( 18 ม.ค.64 ) เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ หรือหมอเบิร์ด จะรับหน้าที่รายงานข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 กับประชาชน ซึ่งหมอเบิร์ดจะรับหน้าที่วันจันทร์กับวันพฤหัสบดี ส่วน พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือหมอบุ๋ม จะรับหน้าที่ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์