7HDร้อนออนไลน์

โควิดลาม 61 จังหวัด พัทลุงไข่แตก ค้นหาเชิงรุกพบในร้านคาราโอเกะ เป็นชาวลาว-เมียนมา

วันนี้ ( 17 ม.ค.64 ) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด-19 ) เผยว่าภาพรวมการระบาดของโรคโควิด-19 กระจายไปใน 61 จังหวัด โดยวันนี้ จ.พัทลุงซึ่งไม่เคยมีรายงานผู้ติดเชื้อ เป็นความสามารถของจังหวัดที่ค้นหาเชิงรุก จนพบผู้ป่วย 3 คน มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เป็นชาวลาว 1 คน และชาวเมียนมา 2 คน ทำงานในร้านคาราโอเกะ ซึ่งต้องเร่งสอบสวนไทม์ไลน์การติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด ทั้งนี้ขอให้อีก 16 จังหวัด ที่ยังเป็นสีขาว เข้มงวดในทุกมาตรการเพื่อป้องกันให้ไม่มีผู้ติดเชื้อในจังหวัด

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/17/6003d1dd093945.90439866.jpg

ขณะที่ จ.ตรัง การค้นหาเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อ 2 คน เป็นแรงงานประเทศเมียนมา พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก คนงานในโรงงานแปรรูปยางพารา ซึ่งจะต้องเร่งสอบสวนโรคว่าผ่านแดนเข้ามาอย่างไร โดยไทม์ไลน์จะนำมาสู่การวางมาตรการ หลังจากนี้ต้องตรวจสอบไปยังต้นทางว่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้องหรือไม่เพื่อหาต้นตอการติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/17/6003d1b0581035.05511965.PNG

นพ.ทวีศิลป์ ระบุอีกว่าส่วนกรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากการค้นหาเชิงรุก 10 คน โดยเป็นการนำเชื้อเข้าไปในครอบครัว มีเด็กอายุ 1 ขวบติดเชื้อ โดยการประกาศไทม์ไลน์สร้างความตื่นตัว ขณะเดียวกันก็ทำให้ตื่นตระหนกเพราะบางคนมีประวัติเดินทางไปหลายสถานที่

สำหรับคนที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย 3 คน พบว่า 2 คน มีประวัติต้องโทษพาสปอร์ตหมดอายุ คาดว่าติดเชื้อมาสถานที่คุมขัง เนื่องจากประเทศมาเลเซียมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมากอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันนี้มาเลเซียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากถึง 4,029 คน

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/01/17/6003d1c18b4c31.05385415.jpg

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวด้วยว่า เมื่อตรวจสอบเปรียบเทียบกับการระบาดระลอกแรก จำนวนติดเชื้อต่อวันไม่ถึง 250 คน สูงสุดอยู่ที่ 188 คน  แต่ระลอกที่ 2 ตัวเลขบางวันพุ่งพรวดไปกว่า 750 คน นี่คือสิ่งที่ต้องช่วยกัน เราไม่ต้องการกดตัวเลขการติดเชื้อให้เป็นศูนย์ พยายามให้การเดินทางไปมาหาสู่กันได้บ้าง เพื่อให้กิจกรรมการค้าและกิจกรรมทางสังคมดำเนินต่อไปได้ จะจัดให้เกิดความสมดุล ต่อไปโรคโควิด-19 จะเป็นโรครุนแรงคล้ายโรคติดเชื้ออื่นๆ เช่น ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก ไม่ตื่นตระหนก แต่ต้องคุมไม่ให้มีการระบาดเป็นวงกว้างจนเกินไป