สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

กรมสรรพากร ไม่ขยายเวลายื่นภาษี

กรมสรรพากร ยืนยัน ยังไม่มีนโยบายเลื่อนการยื่นแบบภาษี เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพราะเชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ภายใน 2-3 เดือนนี้ โดยประชาชนที่เดินทางไปยื่นแบบภาษีด้วยตัวเองที่สรรพากรในแต่ละท้องที่ สามารถยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

แต่สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษีผ่านช่องทางออนไลน์จะสามารถยื่นแบบภาษีได้ถึงวันที่ 8 เมษายน 2564 ย้ำว่า ประชาชนที่รับเงินในมาตรการต่างๆ ของรัฐ เช่น โครงการกำลังใจ ,เราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง ไม่ต้องนำรายรับดังกล่าวมายื่นภาษี ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้พัฒนาระบบ Data Analytics สำหรับตรวจจับคนโกงภาษี ซึ่งระบบจะทราบตัวผู้