เช้าข่าว 7 สี

น้ำโขง จ.นครพนม แห้ง หวั่นปลาสูญพันธุ์

สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง ที่จังหวัดนครพนม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด ประมาณ 8 องศาเซลเซียส ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมน้ำโขง และมีอาชีพทำการประมง ต้องงดออกหาปลาชั่วคราว ผู้เลี้ยงปลาในกระชังต้องชะลอการเลี้ยงออกไป จากสภาพอากาศที่หนาวเย็น ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขง ก็ผันผวนและมีระดับต่ำสุด ในรอบหลายสิบปี ทำให้ปลาในแม่น้ำโขงไม่สามารถขึ้นไปวางไข่ในพื้นที่ต้นน้ำได้ กระทบพันธุ์ปลาน้ำโขงหลายชนิดเริ่มสูญพันธุ์และหายาก โดยปลาน้ำโขงออกวางขายน้อย และมีการปรับราคาขึ้นประมาณ 20-30 เปอร์เซ็นต์

นายสำราญ รื่นนาค นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดนครพนม กล่าวว่า น้ำโขงที่มีระดับต่ำต่อเนื่องมาหลายปี ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน น้ำโขงลดลงอย่างรวดเร็ว และไม่หนุนลำน้ำสาขา ที่เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์ปลา ทำให้ระบบนิเวศน์เสียหาย ปลาในแม่น้ำโขงกว่า 1,000 ชนิด สูญพันธุ์ไปกว่า 100 ชนิด ส่งผลให้ตลาดปลาน้ำโขงซบเซาและหายากมากขึ้น ขณะที่ประมงจังหวัดนครพนม ได้มีการเร่งวางแผนหาแนวทาง จัดพื้นที่อนุรักษ์ และ ขยายพันธุ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง