ข่าวภาคค่ำ

เปิดขึ้นทะเบียนแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน พรุ่งนี้

พรุ่งนี้ (15 ม.ค.) กระทรวงแรงงาน จะเปิดให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตทำงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อแก้ปัญหาโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานผิดกฎหมาย

นายจ้างที่มีแรงงานประเทศเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ เมียนมา ลาว กัมพูชา ในกิจการประมง สถานประกอบการ โรงงาน และบ้านพักอาศัย ในทุกอาชีพ ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตทำงาน หรือบัตรชมพู มาก่อน ขอให้เข้าไปลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ e-workpermit.doe.go.th เริ่มวันที่ 15 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์นี้

การเปิดขึ้นทะเบียนครั้งนี้ ให้ทั้งแรงงานที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างด้วย กรณีมีนายจ้าง ให้แจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานเพื่อเข้าขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุข จะจัดชุดตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 และตรวจโรคต้องห้าม 6 โรค แล้วจะได้ใบรับรองแพทย์ และทำประกันสุขภาพ เพื่อนำไปยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน จัดทำทะเบียนประวัติ และได้รับบัตรชมพู ทำงานต่อได้อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่ต้องหลบ ๆ ซ่อน ๆ

ส่วนกรณีแรงงานประมงทะเลจะได้ไปทำหนังสือคนประจำเรือ หรือ ซีบุ๊ก ต่อไป

ขณะที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอให้รัฐช่วยเหลือค่าใช้จ่ายดูแลแรงงานในพื้นที่เสี่ยง เช่น ค่าตรวจหาเชื้อโควิด-19 และจัดสถานที่กักตัวหรือลดหย่อนภาษีให้ผู้ประกอบการ