เช้าข่าว 7 สี

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกีฬามวลชน วิ่งถนน-วิ่งเทรล ช่วงโควิด-19

การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมเตรียมความพร้อม และเฝ้าระวังในการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนสำหรับการวิ่งถนน และวิ่งเทรล ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยภายในงานมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมเสนอแนวทางและรูปแบบการจัดการแข่งขันรูปแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยในอนาคต