เช้าข่าว 7 สี

Green Report : ปนเปื้อนไม่รู้จบอ่างน้ำตามพระราชดำริ

Green Report ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน แห่งที่ 16 ตามพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 หลังจากที่ล่าสุดกรมชลประทาน เจ้าพื้นที่เข้าขุดลอกและสูบน้ำปนเปื้อนจากบ่อต้นเหตุ จำนวน 3 ไร่ ออกไปกำจัด เมื่อเดือนสิงหาคม ปีที่แล้ว แต่ผลที่ได้กลับไม่ได้ช่วยให้ปัญหาคลี่คลายเพราะจากการตรวจวัดค่าความเป็นกรด ทั้งบ่อต้นเหตุและตัวอ่างเก็บน้ำเองยังมีค่าความเป็นกรดที่สูงอยู่ ซึ่งกรมชลประทานเองยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่าสารเคมีผุดขึ้นมาซ้ำอีกได้อย่างไร

กอ.รมน. กรมควบคุมมลพิษ ตำรวจและหน่วยงานท้องถิ่น ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหาและแนวทางแก้ไข พบว่าปัญหาปนเปื้อนรุนแรงไม่ต่างจากลำห้วยคลิตี้ การฟื้นฟูทำโดยเร่งด่วน แต่อาจต้องใช้งบประมาณ และข้อมูลวิชาการที่ชัดเจน เบื้องต้นมีแนวทางใช้ปูนขาว เพื่อปรับค่าให้เสถียร จากนั้นถึงจะนำตะกอนดินไปกำจัด แต่ที่ยาก คือ ปริมาณน้ำและเนื้อที่ที่มหาศาล ชาวบ้าน 128 ครัวเรือน ยังคงต้องห้ามใช้น้ำต่อไปอีกจนกว่าจะคลี่คลาย 

จากแผนที่ไม่ห่างจากแหล่งน้ำปนเปื้อน เจ้าหน้าที่พบโรงงานต้องสงสัย เป็นโรงถลุงแร่ เจ้าของสัญชาติจีน และได้เข้าตรวจสอบการจัดเก็บสารเคมี กระบวนการผลิตและการบำบัดของเสีย พบว่าระบบการควบคุมมลพิษและการจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จึงได้สั่งการให้ปิดปรับปรุงชั่วคราวและเก็บตัวอย่างตะกอนดิน น้ำ ไปพิสูจน์เทียบเคียงว่าตรงกันหรือไม่

อีกตัวแปรสำคัญที่ต้องติดตาม คือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าจะดำเนินการเอาผิดหรือตามหาผู้กระทำความผิดได้อย่างจริงจังและจริงใจกับชาวบ้านมากน้อยแค่ไหน ...เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้

Facebook : CH7HD Social Care