ข่าวภูมิภาค

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งใกล้แตะ 84 ล้านคน

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกใกล้แตะ 84 ล้านคน ขณะที่องค์การอนามัยโลกอนุมัติวัคซีนจากบริษัทไฟเซอร์ อย่างเป็นทางการเป็นรายแรกของโลก

จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลกพุ่งสูงกว่า 83.8 ล้านคน เสียชีวิตมากกว่า 1.8 ล้านคน โดยสหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 220,000 คน ทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 20 ล้านคนแล้ว

องค์การอนามัยโลก อนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ ในกรณีฉุกเฉินแล้ว
ด้าน องค์การอนามัยโลก อนุมัติให้วัคซีนต้านโควิด-19 ตัวแรกของโลก จากบริษัทไฟเซอร์-ไบออนเทค สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินได้อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้คณะผู้ควบคุมกฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ นำเข้าและแจกจ่ายวัคซีนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเปิดทางให้ยูนิเซฟ และองค์กรด้านสุขภาพ แพนอเมริกัน มีบทบาทด้านการขนส่งวัคซีนไปยังประเทศต่าง ๆ ที่ต้องการด้วย