ห้องข่าวภาคเที่ยง

มวยไทย 7 สี งดจัด

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 19 ธ.ค. 2563- 4 ม.ค. 2564 ช่อง 7HD จึงให้ความร่วมมือการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการงดแข่งขันมวยไทย 7 สีในวันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2564 หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง