ห้องข่าวภาคเที่ยง

แพทย์จุฬาฯ ไม่เห็นด้วย ลดวันกักตัวเหลือ 10 วัน หวั่นเชื้อโควิดหลุดเข้าไทยมากขึ้น

มติคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ที่ให้ลดวันกักตัวของนักท่องเที่ยว จาก 14 วัน เหลือ 10 วัน และเตรียมเสนอให้ ศบค.เห็นชอบในการประชุมครั้งต่อไป ทำให้ นายแพทย์ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้อีกครั้ง โดยขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการนี้ เพราะจะทำให้เชื้อโควิด-19 หลุดเข้ามาในไทยมากขึ้น และควบคุมได้ยาก แต่หากต้องทำเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น ก็ขอให้รัฐบาลอย่าหย่อนยานมาตรการควบคุม และเตรียมรับมือการแพร่ระบาดรอบ 2 ไว้ให้ดี