7HD ร้อนออนไลน์

ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก พุ่งทะลุ 30 ล้านคน เสียชีวิตแล้วเกือบ 9.5 แสน

วันนี้ (17 ก.ย.63) เว็บไซต์ worldometers ซึ่งรายงานข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุดเพิ่มขึ้นทะลุกว่า  30,030,000 คน เพิ่มขึ้นกว่า 307,000 คน มีผู้เสียชีวิตกว่า 945,000 คน และหายป่วยแล้วกว่า 21,790,000 คน

สหรัฐอเมริกา ยังเป็นประเทศที่มีผู้ป่วยโควิด-19 สะสม มากที่สุดในโลก ล่าสุดมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 6,820,000 คน พบผู้ป่วยรายใหม่กว่า 40,000 คน เสียชีวิตแล้วกว่า 201,000 คน ตามด้วยอินเดีย วันเดียวพบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มกว่า 97,000 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นกว่า 5,110,000 คน เสียชีวิตกว่า 83,000 คน ส่วนบราซิลมียอดผู้ป่วยรายใหม่กว่า 37,000 คน รวมผู้ป่วยสะสมกว่า 4,420,000 คน และเสียชีวิตแล้วกว่า 134,000 คน

ทั้งนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ worldometers รายงานว่านับตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค. 2563 ที่ผ่านมา ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นถึง 5,000,000 คน โดยวันที่ 2 ก.ย. มีผู้ติดเชื้อ 26,000,000 คน ผ่านไป 2 วัน ในวันที่ 5 ก.ย. เพิ่มเป็น 27,000,000 คน จากนั้นอีก 4 วัน ในวันที่ 9 ก.ย. ป่วยเพิ่มเป็น 28,000,000 คน อีก 5 วันต่อมา ในวันที่ 14 ก.ย. เพิ่มเป็น 29,000,000 คน และวันนี้ (17 ก.ย.63) ห่างเพียง 3 วัน ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งทะลุ 30 ล้านคนแล้ว