7HD ร้อนออนไลน์

นาซา เผยภาพมลพิษในจีน ลดลงหลังเกิดโควิด19 ระบาด

องค์การ"นาซา" เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมบริเวณประเทศจีน ที่แสดงให้เห็นระดับมลพิษลดลงเป็นอย่างมาก หลังเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นเพราะ การชะลอตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในจีน  สำหรับภาพที่นำมาเปิดเผยเป็นการเปรียบเทียบระดับ"ไนโตรเจนไดออกไซด์" ช่วง 2 เดือนแรกของปี 2562 กับ 2563 ซึ่งเป็นมลพิษอันตรายที่ถูกปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และยานยนต์ โดยมีการลดลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมือง"อู่ฮั่น" ต้นตอของการแพร่ระบาดของโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง