เจาะกีฬาเที่ยง

บุษบา ยอดบางเตย นำทีมคณะกรรมการสมาคมยกน้ำหนัก ลาออกทั้งคณะ เซ่นพิษสารกระตุ้น

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย โดยนางบุษบา ยอดบางเตย นายกสมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย แถลงการณ์เรื่องการลาออกของคณะกรรมการสมาคม เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ และการให้ข้อมูลในเรื่องของสารกระตุ้นที่ประเทศไทยซึ่งผิดพลาด จนก่อให้เกิดผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศไทยอย่างหนัก

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยนักข่าวเยอรมนีได้สัมภาษณ์นางสาวศิริภุช กุลน้อย เกี่ยวกับเรื่องการใช้สารกระตุ้นต่าง ๆ แต่ทว่านักข่าวนั้นแอบบันทึกวิดีโอการสนทนาไว้ และมีการตัดต่อจนเผยแพร่ออกไป

ทำให้คณะกรรมการสมาคมแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกทั้งคณะ ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค. เป็นต้นไป