พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

3 ทศวรรษ ส่องทัศน์สะท้อนไทย

กระจกหกด้าน - “3 ทศวรรษ ส่องทัศน์สะท้อนไทย” 3ทศวรรษสารคดีโทรทัศน์ที่ให้ความรู้สอดแทรกความบันเทิง บันทึกเรื่องราวสะท้อนอัตลักษณ์ไทย ศิลปวัฒนธรรม ชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาหารและโภชนาการ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ บุคคลและสังคมและอื่นๆ ตามคำสอนของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)  

ออกอากาศวันที่ 6 ม.ค. 2557 เวลา 16:00 น.