เมืองสามอ่าว

กระจกหกด้าน - “เมืองสามอ่าว” เมืองใหญ่เก่าแก่บนด้ามขวานทองของไทย มีอ่าวรูปพระจันทร์เสี้ยวเรียงรายติดกัน 3 อ่าว แต่งแต้มด้วยหาดทราย ชายทะเล และโขดหิน ผสานผสมกลมกลืนกันตามธรรมชาติ ด้านหลังเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และพื้นที่น้ำกั้นพรมแดน 2 ประเทศ

ออกอากาศวันที่ 31 ธ.ค. 2556 เวลา 16:00 น.