ข่าวรายการ

สะแกกรังไม่ร้างรัก

สะแกกรังไม่ร้างรัก

กระจกหกด้าน” ตอน “สะแกกรังไม่ร้างรัก” เมืองเล็กๆเงียบสงบ รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม ที่วิถีชีวิตยังผูกพันกับสายน้ำ ทั้งอาชีพ การคมนาคม สภาพแวดล้อมที่ชาวบ้านร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ฟื้นฟู ดูแลให้ดำรงคงอยู่ด้วยความรักและรู้คุณทรัพยากร

ข่าวอื่นในหมวด