ข่าวรายการ

ศูนย์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรงเรียน สอวน.ภาคกลาง

ศูนย์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรงเรียน สอวน.ภาคกลาง

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ศูนย์มหาวิทยาลัย และศูนย์โรงเรียน สอวน.ภาคกลาง” ศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับศูนย์โรงเรียนเครือข่าย ยกระดับมาตรฐานการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในพื้นที่ภาคกลางให้ทัดเทียมสากล