ข่าวรายการ

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ” ดาราศาสตร์เป็นศาสตร์เก่าแก่ที่สำคัญ ไม่เพียงช่วยให้รู้จักดวงดาว ยังทำให้เข้าใจในปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้าได้อย่างดีการแข่งขันดาราศาสตร์โอลิมปิกจึงเป็นก้าวแรก บนเส้นทางการเป็นนักดาราศาสตร์