ข่าวรายการ

คณิตศาสตร์โอลิมปิก

คณิตศาสตร์โอลิมปิก

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “คณิตศาสตร์โอลิมปิก” คณิตศาสตร์เป็นสาขาวิชาแรกที่เริ่มจัดการแข่งขันในโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติเมื่อปี พ.ศ. 202 และเป็นสาขาวิชาแรกที่ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อ พ.ศ.2532