ข่าวรายการ

น่อเป๊โจ่ว

น่อเป๊โจ่ว

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “น่อเป๊โจ่ว” ประเพณีปีใหม่ม้ง นอกจากเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงหลังเก็บเกี่ยวแล้ว ยังเป็นการแสดงถึงความกตัญญูต่อผีฟ้า – ผีป่า – ผีบ้าน ผู้คุ้มครอง มรดกทางวัฒนธรรมที่ยึดโยงคนแต่ละรุ่นให้อยู่ภายใต้ จิตวิญญาณของชนเผ่า