ข่าวรายการ

สำราญรส สำราญใจ ในหนองจอก

สำราญรส สำราญใจ ในหนองจอก

“กระจกหกด้าน” ตอน “สำราญรส สำราญใจ ในหนองจอก” ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานคร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งเกษตรกรรม ลำคลองหลายสายไหลผ่าน ชาวไทยมุสลิมจากหัวเมืองปักษ์ใต้โยกย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานตามด้วยชาวไทยอีกหลายเชื้อชาติ นำอาหารสูตรดั้งเดิมมาใช้กับชาวบ้านเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ข่าวอื่นในหมวด