ข่าวรายการ

ลูกเลจะนะ

ลูกเลจะนะ

กระจกหกด้าน” ตอน “ลูกเลจะนะ” ความหวงแหนในอัตลักษณ์ สะท้อนผ่านแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล เรียนรู้ประวัติศาสตร์แบบฉบับคนทะเล อย่างการฟังเสียงปลาใต้น้ำและอื่นๆ

ข่าวอื่นในหมวด