ข่าวรายการ

คลองมหาสวัสดิ์

คลองมหาสวัสดิ์

“กระจกหกด้าน” ตอน “คลองมหาสวัสดิ์” พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระปฐมเจดีย์ เส้นทางสัญจรของผู้คน แหล่งน้ำหล่อเลี้ยงสรรพชีวิตยาวนาน สองฟากฝั่งมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนในชุมชน ผูกพันกับการเกษตร

ข่าวอื่นในหมวด