ข่าวรายการ

รัตนโกสินทร์ศักราช

รัตนโกสินทร์ศักราช

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “รัตนโกสินทร์ศักราช” ปลายแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บ้านเมืองระส่ำระส่ายจลาจลวุ่นวายท่ามกลางไฟสงครามยังคุกรุ่น อาณาประชาราษฎร์จึงพร้อมใจทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรี สินทรมหาจักรีบรมนารถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์