ข่าวรายการ

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง จ.ยโสธร” พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่เพียงปัดเป่าทุกข์ภัยแก่ราษฎร ยังส่งผลให้ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งของจังหวัดยโสธรมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมาก ต้นแบบการศึกษา และพัฒนาในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ