ข่าวรายการ

วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

“กระจกหกด้าน” ตอน “วิถีคนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา” กลุ่มคนหลากหลายอาชีพในอาณาบริเวณใกล้เคียงกัน อาทิ กรีดยาง ผลิตกระเบื้องดินเผา ทำน้ำตาลโตนด และประมง ฯลฯ สัมพันธ์กันเป็นเครือข่ายพึ่งพาอาศัยเอื้อประโยชน์กันและกัน

ข่าวอื่นในหมวด