ข่าวรายการ

หัตถศิลป์ถิ่นลิกอร์

หัตถศิลป์ถิ่นลิกอร์

“กระจกหกด้าน” ตอน “หัตถศิลป์ถิ่นลิกอร์” เมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของภาคใต้ มีชื่อเสียงมาแต่สมัยโบราณ อย่างเครื่องถมเงิน ถมทอง เครื่องจักสานย่านลิเภา และหนังตะลุง สะท้อนความเป็นตัวตนของคนลิกอร์อย่างแท้จริง

ข่าวอื่นในหมวด