ข่าวรายการ

ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย

ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ขันลงหิน หัตถศิลป์ยุคสุดท้าย” ภูมิปัญญาชาวบ้าน งดงาม และพิถีพิถันทุกขั้นตอน สะท้อนภูมิปัญญาบรรพชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ อย่าง ขันน้ำ พานรอง และจอกลอย