ข่าวรายการ

ราชินีแห่งป่าฝน

ราชินีแห่งป่าฝน

ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “ราชินีแห่งป่าฝน” ไม้ดอกเมืองร้อน ถิ่นกำเนิดจากแถบเอเชีย ออกดอกบานสะพรั่งในช่วงฤดูฝน พักตัวในฤดูหนาว หลากหลายด้วยสายพันธุ์กว่า 70 ชนิดทั่วโลก สู่ความงดงามที่สรรค์สร้างโดยธรรมชาติ