พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

กระจกหกด้าน - “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” “...ตลอดชีวิตของเรา เราต้องอาศัยและใช้บริการหรือสิ่งต่างๆ ที่มาจากฝีมือของช่างอยู่ทุกวี่ทุกวัน ผู้เป็นช่างจึงสมควรได้รับความเอาใจใส่สนับสนุนจากทุกๆ ฝ่าย ยิ่งในสมัยปัจจุบันวิทยาการทุกอย่างเจริญก้าวหน้า ยิ่งจำเป็นต้องส่งเสริมมากเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้ช่างที่มีความสามารถสูง ให้มีสิ่งใช้สอยที่มีคุณภาพ และเพียงพอกับความต้องการ”     พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ออกอากาศวันที่ 26 ก.พ. 2556 เวลา 16:00 น.