ข่าวรายการ

วิถีประชาสู่ราชประเพณี

วิถีประชาสู่ราชประเพณี

“ร้อยเรื่องเมืองไทย” ตอน “วิถีประชาสู่ราชประเพณี” พระมหากษัตริย์ไทยแต่โบราณทรงมีฐานะสมมติเทวราชาผู้ทรงประกอบพระราชกิจจานุกิจเพื่อความสงบร่มเย็น พระราชประเพณีสำคัญเพื่อยังประโยชน์ต่อความผาสุขและความปกติสุขของธรรมชาติสอดคล้องกับวิถีชีวิตของราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม