นานาสถาปัตยกรรม

กระจกหกด้าน - “นานาสถาปัตยกรรม” อาคารสถานที่รูปลักษณ์เฉพาะ ออกแบบก่อสร้างเลียนแบบภูมิประเทศ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม พื้นที่ใช้สอยและตกแต่งภายในจำลองของจริง สัญลักษณ์การสื่อสาร 2 ทาง

ออกอากาศวันที่ 15 ม.ค. 2556 เวลา 16:00 น.