ข่าวรายการ

นานาสถาปัตยกรรม

นานาสถาปัตยกรรม

“นานาสถาปัตยกรรม” อาคารสถานที่รูปลักษณ์เฉพาะ ออกแบบก่อสร้างเลียนแบบภูมิประเทศ วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม พื้นที่ใช้สอยและตกแต่งภายในจำลองของจริง สัญลักษณ์การสื่อสาร 2 ทาง

ข่าวอื่นในหมวด