หงส์ฟ้า
หงส์ฟ้า
 

หงส์ฟ้า

ละครดังที่คิดถึง วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 น.

บทประพันธ์ : โยษิตา บทโทรทัศน์ : ภาคย์รพี

อุษามณี ไวทยานนท์ , ธนพล นิ่มทัยสุข , พาทิศ พิสิฐกุล , ปริยานุช อาสนจินดา , พรทิพย์ วงศ์กิจจานนท์ , วรวุฒิ นิยมทรัพย์ , รุ้งรดา เบญจมาธิกุล , ภารดี อยู่ผาสุข , ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี , ดวงใจ หทัยกาญจน์

เรื่องย่อหงส์ฟ้า