ช่อง 7HD ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

View icon 108
วันที่ 9 มิ.ย. 2567
แชร์

ช่อง 7HD นำโดย คุณสุณี ปริปุณณะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและรักษาการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจโฆษณา พร้อมด้วยผู้ประกาศข่าว สุคนธ์เพชรผล ประดิษฐานนท์  ณิชารีย์ พัดทอง และตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 ผู้พระราชทานกำเนิด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื่องในวันอานันทมหิดล อันเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นิสิตแพทย์ และบุคลากร ตลอดจนองค์กรภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมในพิธี ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567

666630b433a7f7.16579088.jpg

666630b4767e56.15231311.jpg

666630b50e5fc5.47081173.jpg

666630b5ca1ee8.25689229.jpg

666630b56297f4.72427857.jpg

666630b62652f4.37967620.jpg

666630b680ff68.96865162.jpg