ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ปลื้มใจ สปส.มอบสุข ส่งกำลังใจเยี่ยมเยียนถึงบ้านที่ จ.อุทัยธานี

View icon 411
วันที่ 7 มิ.ย. 2567
แชร์

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้รับมอบหมายจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในโครงการ “สปส.มอบสุข” โดยมี นางสาวจีระภา บุญรัตน์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี นางคนึงสุข ยิ้มประสิทธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ในครั้งนี้ด้วย

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้เน้นย้ำต่อสำนักงานประกันสังคม ถึงการดูแลผู้ประกันตนในทุกมิติ ทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจ โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ตนและคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคมลงพื้นที่มายังจังหวัดอุทัยธานี เพื่อเข้าเยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม ในโอกาสนี้ ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 คือ นางมัณฑนา ไตรเนตร ปัจจุบันอายุ 63 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 อาศัยอยู่กับครอบครัวในอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางจราจร เป็นเหตุให้เส้นประสาทแขนขวาฉีกขาด แขนข้างขวาอ่อนแรง ใช้งานไม่ได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 60 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

รายที่ 2 คือ นางสาวน้ำอ้อย สุวรรณฉวี ปัจจุบันอายุ 55 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับพี่สาวในอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทุพพลภาพจากอาการหลอดเลือดสมองแตก เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 90 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

และรายที่ 3 คือ นายสมชาติ สายสกุล ปัจจุบันอายุ 47 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยาในอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุทางจราจร พบเลือดออกในสมอง เป็นเหตุให้แขนและขาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ สื่อสารได้เล็กน้อย สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 100 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,499 บาท ตลอดชีวิต

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้ายว่า ขอให้ผู้ประกันตนมั่นใจว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือ “ครอบครัวประกันสังคม”


666271d3127517.31332651.jpg

666271d34e6bc3.11620707.jpg

666271d3b1f8a3.86146122.jpg

666271d3e00a78.08557032.jpg

666271d386cf10.76013787.jpg