สปส.มอบสุข​ ล่องใต้​เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ​ จ.สงขลา

View icon 274
วันที่ 27 พ.ค. 2567
แชร์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมาย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นายปฐพี จิระวรรณ ประกันสังคมจังหวัดสงขลา นางสมมาตร ทิตย์สีแสง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพถึงบ้านพัก

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยต่อลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จึงได้เน้นย้ำต่อสำนักงานประกันสังคมดูแลผู้ประกันตนอย่างใกล้ชิด โดยในวันนี้ได้มอบหมายให้ผม และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อเข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมเชิญชวนให้ผู้ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคมมีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ทั้ง 5 ภาค ที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งในส่วนของเครื่องมือทางการแพทย์และบุคลากรที่ดูแลด้านร่างกาย ให้คำปรึกษาด้านจิตใจ และการฝึกอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ให้ผู้ประกันตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการนี้ สำนักงานประกันสังคมได้นำสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค บริโภค มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในโครงการ “สปส.มอบสุข” จำนวน 2 ราย

รายแรกคือ นางอารมณ์ พรหมทัตโต ปัจจุบันอายุ 56 ปีปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับพี่สามีในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการปวดหลัง และโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย เป็นเหตุให้ร่างกายท่อนล่างอ่อนแรงสูญเสียความรู้สึก ไม่สามารถเดินได้ สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 90 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 2 คือ นายวิเชียน บิลภัทร์ ปัจจุบันอายุ 53 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 อาศัยอยู่กับพี่สาวในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทุพพลภาพจากเชื้อไข้ไทฟอยด์ลงขา เป็นเหตุให้ขาทั้ง 2 ข้างลีบและอ่อนแรงจนต้องใช้ไม้ค้ำยันในการเดิน สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพ ตังแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2536 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,725.50 บาท ตลอดชีวิต

ต่อมา ในวันที้ 26 พฤษภาคม 2567 เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพอีก 1 ราย คือ นางสาววาสนา แซ่ว่อง ปัจจุบันอายุ 50 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อาศัยอยู่กับครอบครัวในอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ทุพพลภาพจากโรคต้อหิน เป็นเหตุให้ตาทั้งสองข้างมองไม่เห็น สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 90 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน  2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

“สำนักงานประกันสังคมพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้เข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย รวมถึงมีการติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำไปสู่การรักษา ฟื้นฟูสภาพร่างกายจิตใจ ให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในตอนท้าย


6654555e141da6.31208677.jpg

6654555e3a3c68.95025184.jpg

6654555e7aa691.17143462.jpg

6654555e9d9592.30538548.jpg