“พิพัฒน์” รมว. แรงงาน มอบ สปส. ลงพื้นที่​ จ.​นครศรีธรรมราช​ รุดเยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ ในโครงการ “สปส. มอบสุข”

View icon 282
วันที่ 23 พ.ค. 2567
แชร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพใน “โครงการ สปส.มอบสุข” จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้มอบหมายให้ นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี นางสมมาตร ทิตย์สีแสง ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 นางวัจนา เพ็ชรฉกรรจ์ เลขานุการกรม สำนักงานประกันสังคม นางสาวพรรษชล พุ่มม่วง ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

  นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้ทุพพลภาพ จึงได้มอบหมายให้ตน พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อตรวจเยี่ยม พร้อมติดตามอาการทั้งทางร่างกายและสภาพจิตใจของผู้ประกันตน รวมถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมาย ในโอกาสนี้ สำนักงานประกันสังคมได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ มามอบให้ผู้ประกันตน ซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 3 ราย ดังนี้

รายที่ 1 นายสุชาติ บรรจุสุวรรณ อายุ 61 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพจากโรคต้อหิน เป็นเหตุให้ดวงตาทั้ง 2 ข้างมองไม่เห็น ต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแล สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 95 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

รายที่ 2 คือ นายทวีศักดิ์ จูงศิริ อายุ 55 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบ เป็นเหตุให้ร่างกายฝั่งขวาอ่อนแรง ต้องมีผู้ช่วยเหลือดูแล สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 65 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 3 คือ นายตะวัน บุญฤกษ์ อายุ 35 ปี เป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ทุพพลภาพจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสทางสมอง เป็นเหตุให้ร่างกายฝั่งขวาเป็นอัมพาต ต้องเดินโดยใช้ไม้เท้า และใส่ที่ประคองข้อเท้า สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 60 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2563 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

นางเยาวดี เพ็ชรเกลี้ยง ประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันที่มั่นคงแก่ผู้ประกันตน และขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม ว่าจะดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน

664f24227e8c25.67765804.jpg

664f2422a72070.08484593.jpg

664f2422451bf1.10247960.jpg

664f24222e7686.77808644.jpg