ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

View icon 47
วันที่ 31 มี.ค. 2567
แชร์

ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 69 พรรษา 2 เมษายน 2567 ตลอดเดือนเมษายนนี้

6609057ff2ffe4.36960814.jpg

ใกล้ที่ไหน บริจาคที่นั่น
- ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
- หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง
- ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง
- โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ