สสส. ร่วมภาคีจัดมหกรรม Relearn Festival 2024

View icon 556
วันที่ 1 ก.พ. 2567
แชร์

เพราะเยาวชนคือบุคลากรในปัจจุบันและอนาคตของชาติ การทำให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายในสังคม

คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว สสส. ร่วมเปิดงานมหกรรม Relearn Festival 2024 ภายใต้แนวคิดหลัก “Co-Creating Next Generation” ที่ สสส. ร่วมกับ Mappa และภาคีเครือข่าย จัดขึ้นเพื่อชวนพ่อแม่ คนทำงานด้านเด็ก ปรับมุมมองเก่า เปลี่ยนมุมมองใหม่ เรียนรู้ทักษะเลี้ยงดู "เด็กสมัยนี้" ผ่านกิจกรรมหลัก 9 โซน อาทิ โซนสนามเด็กเล่น มี "นินา-ญารินดา บุนนาค" นักออกแบบสนามเด็กเล่น มาช่วยสนับสนุนจินตนาการเด็ก ซึ่งการสร้างการเล่นจะทำให้เด็กฉลาดขึ้น / โซน Art&Craft ให้พ่อแม่ลูกมาทำงาน Art&Craft ด้วยกัน / โซน Creator สนับสนุนให้คิดสร้างโชว์ ที่มีความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็ก / โซน RETHINK our future โดยร่วมกับศูนย์นโยบายคิด for คิดส์ นำมาทำเป็นดอกไม้ 30 สี แทน 30 นโยบาย เกี่ยวกับ เด็ก เยาวชน ครอบครัว ให้ทุกคนมาทำดอกไม้และส่งเสียงว่า นโยบายไหน เป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข ซึ่ง สสส.และภาคีเครือข่ายจะรวบรวม ไปเป็นข้อเสนอผ่านเวทีนโยบายสาธารณะ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป